Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước
Date published: 31.03.2015 | 16:45
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước

Nội dung đề tài:

-Mục tiêu tổng quát: Tích hợp GIS và AHP đánh giá thích nghi đất đai nhằm xác định phương án bố trí quy hoạch vùng trồng cây  cao su theo hướng ổn định bền vững.

- Tích hợp GIS và  AHP  đánh giá thích nghi đất đai cho cây cao su  tại  huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước.

-  Đề  xuất phương án quy  hoạch vùng  trồng cây cao su  theo hướng ổn định và bền vững.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/91 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]