Khóa luận tốt nghiệp, Ứng dụng phần mềm GIS, Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012
Date published: 26.03.2015 | 14:24
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012

Nội dung đề tài:

-    Tìm hiểu phương pháp phân loại những điểm ảnh liên quan đến nước.

-    Lập bản đồ hiện trạng ngập ĐBSCL năm 2012.

-    Theo dõi diễn biến lũ theo thời gian khu vực ĐBSCL năm 2012.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/88 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]