Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng ảnh viễn thámMODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012
Date published: 31.03.2015 | 16:47
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012

Nội dung đề tài:

-Trên cơ sở  phân tích biến động chỉ số thực vật NDVI thành lập bản đồ  hiện trạng

cơ cấu mùa vụ tỉnh Bến Tre năm 2012.

-  Dựa trên  mối liên quan và  ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến cơ cấu mùa vụ, thành lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn từ kết quả phân tích hiện trạng cơ cấu mùa.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/83 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]