Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng ảnh viễn thám MODIS, Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012
Date published: 31.03.2015 | 16:34
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012

Nội dung đề tài:

-Mục tiêu chung của nghiên cứu là  ứng dụng công nghệ  viễn thám, cụ  thể  là  ảnh viễn thám MODIS thành lập bản đồ  phân vùng ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

-Trên cơ sở  phân tích biến động chỉ  số  thực vật NDVI thành lập bản đồ  hiện trạng cơ cấu mùa vụ tỉnh Bến Tre năm 2012.

- Dựa trên  mối liên quan và  ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến cơ cấu mùa vụ,

thành lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn từ kết quả phân tích hiện trạng cơ cấu mùa

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/83 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]