Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, công nghệ WebGIS, Ứng dụng Công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch
Date published: 30.03.2015 | 16:45
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng Công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch

Nội dung đề tài:

-Thiết kế  và xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về các địa điểm du lịch.

-  Thiết kế  chức năng và thiết kế  giao diện trang WebGIS để  cung cấp thông tin

các điểm du lịch.

-Xây dựng trang WebGIS giới thiệu các điểm du lịch với các chức năng tương

tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm và cập nhật các thông tin du lịch

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/93 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]