Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh Tiền Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu
Date published: 31.03.2015 | 16:42
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh Tiền Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nội dung đề tài:

-  Tích hợp GIS và ALES đánh giá thích nghi nhóm cây trồng: cây công nghiệp -cây ca cao, cây ăn quả - cây bưởi và cây sầu riêng, cây hoa màu - khoai lang.

- Thành lập bản đồ phân vùng thích nghi trong điều kiện hiện tại.

- Thành lập bản đồ phân vùng thích nghi dưới tác động của BĐKH.

-  Đưa ra các đề xuất về quy hoạch và quản lý đất đai phù hợp

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Cơ sở lý thuyết

Chương 4: Dữ liệu và phương pháp

Chương 5: Kết quả và thảo luận

Chương 6: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/90 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]