Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Date published: 31.03.2015 | 16:36
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Nội dung đề tài:

- Tìm hiểu thực trạng về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu công cụ phân tích mạng Network Analyst trong phần mềm ArcMap.

- Tìm hiểu lập trình trong môi trường ArcMap với ngôn ngữ lập trình VB.Net.

Trên nền tảng đó xây dựng các công cụ hỗ trợ hiển thị, cập nhật và phân tích dữ liệu hỗ trợ công tác tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa trên địa bàn thành phố

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Mô hình cơ sở dữ liệu và công cụ phần mềm

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/71 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]