Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng trong phạm vi Quận Thủ Đức
Date published: 31.03.2015 | 16:44
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng trong phạm vi Quận Thủ Đức

Nội dung đề tài:

-Ứng  dụng  công  nghệ  GIS  để  xác  định  xu  hướng  phát  triển  cũng  như  thị  phần

của thị trường kinh doanh sữa trên địa bàn quận Thủ Đức. Hỗ trợ ra quyết định cho các nhà  kinh  doanh  khi  muốn  phát  triển  cửa  hàng  ở  vị  trí  mới,  nhằm  thu  hút  người  tiêu dùng một cách có hiệu quả nhất.

-Xây dựng cơ sở dữ liệu các cửa hàng sữa trên địa bàn quận Thủ Đức.

-Phân tích kinh doanh hệ thống cửa hàng bán sữa bột trên địa bàn quận.

-Đưa ra phương án tối ưu cho bài toán giả định đầu tư.

-Xây  dựng  công  cụ  quản  lí,  hỗ  trợ  ra  quyết  định  cho  các  nhà  kinh  doanh

cũng như người tiêu dùng.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Nội dung và phương pháp

Chương 4: Kết quả phân tích và công cụ phần mềm

Chương 5: Kết quả và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/78 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]