Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng gis hỗ trợ quản lí cây xanh tại trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh
Date published: 31.03.2015 | 16:39
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng gis hỗ trợ quản lí cây xanh tại trường đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đề tài:

- Mục đích chính của đề tài là xây dựng công cụ giúp  cho công tác quản lý các đối tượng cây xanh tại trường, dữ liệu cây sau khi thu thập sẽ giúp cho công tác trồng mới, chăm sóc và dự báo công việc cho tựơng lai dễ dàng hơn.

- Lưu trữ thông tin cây xanh bao gồm: vị trí, chiều cao, đựờng kín cây,…

- Tương tác với cơ sở dữ liệu như: thêm bớt, chỉnh sửa, xóa,…

- Quản lý cây xanh tại trường bằng các công việc như bảo dưỡng, chăm sóc, dự báo công việc cho tương lai

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/85 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]