Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận
Date published: 31.03.2015 | 16:38
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận

Nội dung đề tài:

-Tìm hiểu CSDL PostgreSQL.

- Tìm hiểu ArcGIS, ngôn ngữ lập trình Visual Basic trên nền ArcGIS.

- Xây dựng –  phân tích, thiết kế CSDL hỗ trợ xử lý biến động đất đai trên địa

bàn của Huyện.

- Xây dựng bản đồ số cho Huyện để phục vụ công tác quản lý CSDL đất đai

được dễ dàng

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/85 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]