Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, mô hình SWAT, Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé
Date published: 30.03.2015 | 16:40
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé

Nội dung đề tài:

-Tìm hiểu lý thuyết về dòng chảy và lưu vực sông.

-Tìm hiểu lý thuyết về GIS.

-Tìm hiểu lý thuyết về mô hình SWAT.

-Tìm hiểu bản chất BĐKH và các yếu tố liên quan.

-Tính toán LLDC sông Bé ở giai đoạn hiện trạng (1979 - 2007) và theo kịch bản BĐKH đến năm 2030.

-Các biện pháp hỗ trợ khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ TNN..

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Khu vực nghiên cứu và các phương pháp đánh giá lưu lượng dòng chảy

Chương 3: Kết quả thảo luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/95 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]