Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy trực chiến tại thành phố Hồ Chi Minh
Date published: 31.03.2015 | 16:58
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy trực chiến tại thành phố Hồ Chi Minh

Nội dung đề tài:

- Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ công tác PCCC trực chiến nhằm giúp cho lực

lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong địa bàn Thành phố chủ động hơn trong

việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, phương án hành động phục vụ kịp thời cho

công tác điều hành và chỉ huy chữa cháy hiệu quả nhất, làm giảm thiệt hại đến  mức

thấp nhất.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/50 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]