Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, ứng dụng viễn thám, GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn Thành Phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
Date published: 30.03.2015 | 16:44
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn Thành Phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung đề tài:

-Nghiên cứu lý thuyết về thực phủ, viễn thám và GIS.

- Thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh, các số liệu thống kê. Từ đó tiến hành giải toán thành lập bản đồ thực phủ qua các năm và bản đồ biến động thực phủ.

     -  Rút ra các kết luận về kết quả đạt được và đánh giá phương pháp thực hiện.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả thảo luận

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/61 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]