Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng GIS, Ứng dụng WebGIS, Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bình Thuận
Date published: 31.03.2015 | 16:54
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bình Thuận

Nội dung đề tài:

-Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý về các thông tin các đơn vị kinh doanh du lịch.

- Xây dựng trang WebGIS  với giao diện đa ngôn ngữ  hiển thị các thông tin các đơn vị kinh doanh trên bản đồ, xây dựng  các chức năng tương tác bản đồ, hiển thị, tìm kiếm (theo dữ liệu thuộc tính và dữ liệu  không gian), tìm đường đi và quản lý cập nhật các thông tin

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả

Chương 5: Kết luận và đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/66 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]