Khóa luận tốt nghiệp, Ứng dụng phần mềm GIS, Ước lượng carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tại huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông
Date published: 24.03.2015 | 17:06
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
25 EP

Ước lượng carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tại huyện Tuy Đức tỉnh Đăk Nông

Nội dung đề tài:

-    Xác  định  khả  năng  ứng  dụng  của  ảnh  vệ  tinh  trong  điều  tra  carbon  rừng  tự

nhiên lá rộng thường xanh tại địa bàn nghiên cứu

-  Thiết lập mối tương quan giữa nhân lượng carbon lưu giữ với giá trị ảnh

-  Xây dựng bản đồ lưu giữ carbon của rừng.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Đối tượng, phạm vi và khu vực nghiên cứu

Chương 4: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/69 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]