Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Diện tích: 457.8 ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu gồm toàn bộ địa bàn xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Tây Bắc giáp xã Tân Bình và đường tránh S1-Quốc lộ 10

- Phía Đông Bắc giáp Tỉnh lộ 223 - đường Lý Bôn đi Tịnh Xuyên

- Phía Nam giáp đường trục thôn Phú Lạc, thôn Đại Lai và khu công nghiệp Phúc Khánh (giai đoạn 1 và 2).

- Phía Tây giáp xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Diện tích trong phạm vi nghiên cứu là 613,4ha (toàn xã Phú Xuân); diện tích lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khoảng 455 ha; diện tích còn lại là cập nhật các đồ án quy hoạch đã có: khu công nghiệp Phúc Khánh giai đoạn 1-2, cụm công nghiệp Phong Phú, khu dịch vụ đô thị Phú Xuân.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các nội dung như sau:

1-Phần thuyết minh: thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

- Bản đồ quy hoạch san nền, thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Thuyết minh gile word (.doc), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 19.05.2015 | 08:44
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xã Phú Xuân - Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Diện tích: 457.8 ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu gồm toàn bộ địa bàn xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Tây Bắc giáp xã Tân Bình và đường tránh S1-Quốc lộ 10

- Phía Đông Bắc giáp Tỉnh lộ 223 - đường Lý Bôn đi Tịnh Xuyên

- Phía Nam giáp đường trục thôn Phú Lạc, thôn Đại Lai và khu công nghiệp Phúc Khánh (giai đoạn 1 và 2).

- Phía Tây giáp xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Diện tích trong phạm vi nghiên cứu là 613,4ha (toàn xã Phú Xuân); diện tích lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khoảng 455 ha; diện tích còn lại là cập nhật các đồ án quy hoạch đã có: khu công nghiệp Phúc Khánh giai đoạn 1-2, cụm công nghiệp Phong Phú, khu dịch vụ đô thị Phú Xuân.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các nội dung như sau:

1-Phần thuyết minh: thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ

- Bản đồ quy hoạch san nền, thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Thuyết minh gile word (.doc), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]