Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm phê duyệt: năm 2010

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Diện tích: 6.771,4 ha

Vị trí: Thành phố Thái Bình nằm tại phía Tây nam Tỉnh, phạm vi lãnh thổ từ 106022 - 106047 kinh độ Đông và từ 20024 - 20030 vĩ độ Bắc; nằm 2 bên bờ sông Trà Lý. Cách Thủ đô Hà Nội 110km về phía Tây Bắc theo QL10, QL1 và 118km theo đường thuỷ sông Hồng;  Cách thành phố Nam Định 20km về phía Tây; Cách thành phố Hải Phòng 70km về Phía Đông Bắc theo Quốc lộ 10. Cách Thành phố Hưng Yên 40km về phía Tây Bắc theo QL39.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng

- Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch giao thông.

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

- Bản đồ quy hoạch cấp nước.

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b-acvn21)

Date published: 20.07.2015 | 10:05
Available in Ebook

Quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2030 – tỉnh Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm phê duyệt: năm 2010

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Diện tích: 6.771,4 ha

Vị trí: Thành phố Thái Bình nằm tại phía Tây nam Tỉnh, phạm vi lãnh thổ từ 106022 - 106047 kinh độ Đông và từ 20024 - 20030 vĩ độ Bắc; nằm 2 bên bờ sông Trà Lý. Cách Thủ đô Hà Nội 110km về phía Tây Bắc theo QL10, QL1 và 118km theo đường thuỷ sông Hồng;  Cách thành phố Nam Định 20km về phía Tây; Cách thành phố Hải Phòng 70km về Phía Đông Bắc theo Quốc lộ 10. Cách Thành phố Hưng Yên 40km về phía Tây Bắc theo QL39.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

- Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng

- Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ định hướng phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch giao thông.

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật.

- Bản đồ quy hoạch cấp nước.

- Bản đồ quy hoạch cấp điện

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b-acvn21)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]