Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Diện tích: 91,82  ha

Vị trí: - Khu đất nghiên cứu thuộc địa phận phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

+ Phía Bắc giáp: khu dân cư phường Hoàng Diệu.

+ Phía Tây giáp : khu dân cư phường Hoàng Diệu .

+ Phía Đông giáp: sông Trà Lý.

+ Phía Nam giáp : cánh đồng phường Hoàng Diệu..

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

01. Phần thuyết minh

-Thuyết minh tổng hợp

-Quy định quản lý (dự thảo)

02. Phần bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ

QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

QH03:Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH04: Bản đồ định hướng đấu nối quy hoạch

QH05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH06: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

QH09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

QH10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện sinh hoạt

QH12: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện chiếu sáng

QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH14: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

QH15:Bản vẽ thiết kế đô thị (3 bản, định dạng ảnh .jpg)

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thuyết minh file word (.doc)

(b)

Date published: 25.03.2017 | 22:43
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Khu công viên sinh thái, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình – tỷ lệ 1/2.000

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Diện tích: 91,82  ha

Vị trí: - Khu đất nghiên cứu thuộc địa phận phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

+ Phía Bắc giáp: khu dân cư phường Hoàng Diệu.

+ Phía Tây giáp : khu dân cư phường Hoàng Diệu .

+ Phía Đông giáp: sông Trà Lý.

+ Phía Nam giáp : cánh đồng phường Hoàng Diệu..

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

01. Phần thuyết minh

-Thuyết minh tổng hợp

-Quy định quản lý (dự thảo)

02. Phần bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ

QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

QH03:Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH04: Bản đồ định hướng đấu nối quy hoạch

QH05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH06: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH07: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

QH09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

QH10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện sinh hoạt

QH12: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện chiếu sáng

QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH14: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

QH15:Bản vẽ thiết kế đô thị (3 bản, định dạng ảnh .jpg)

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thuyết minh file word (.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]