Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 659,71 ha

Vị trí: xã Bình Thanh– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân và vùng sản xuất nông nghiệp

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp và thoát nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 10.09.2015 | 16:18
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thanh– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 659,71 ha

Vị trí: xã Bình Thanh– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân và vùng sản xuất nông nghiệp

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp và thoát nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]