0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thanh– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 659,71 ha

Vị trí: xã Bình Thanh– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân và vùng sản xuất nông nghiệp

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp và thoát nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi