Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 500,8 ha

Vị trí: xã Thượng Hiền– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Sơ đồ liên hệ vùng và đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân và phân vùng sản xuất

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, giao thông nội đồng và cấp điện

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 05.09.2015 | 14:22
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Thượng Hiền– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

 Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 500,8 ha

Vị trí: xã Thượng Hiền– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Sơ đồ liên hệ vùng và đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân và phân vùng sản xuất

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, giao thông nội đồng và cấp điện

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]