Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 504,34 ha

Vị trí: xã Vũ Hòa– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất nông nghiệp

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông và cấp điện

- Bản đồ định hướng cấp thoát nước

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 11.08.2015 | 13:48
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Vũ Hòa– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 504,34 ha

Vị trí: xã Vũ Hòa– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và phân vùng sản xuất nông nghiệp

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông và cấp điện

- Bản đồ định hướng cấp thoát nước

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]