Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 510,24 ha

Vị trí: xã Vũ Lễ– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, nội đồng

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thủy lợi, cấp, thoát nước

- Các bản đồ truy hoạch trung tâm xã:

+ Bản đồ hiện trạng và sử dụng đất khu trung tâm

+ Bản đồ quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc khu trung tâm

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và giao thông

+ Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file pdf, bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 11.08.2015 | 09:05
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Vũ Lễ– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Tỷ lệ bản vẽ:  1/5.000

Diện tích: 510,24 ha

Vị trí: xã Vũ Lễ– huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, nội đồng

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống thủy lợi, cấp, thoát nước

- Các bản đồ truy hoạch trung tâm xã:

+ Bản đồ hiện trạng và sử dụng đất khu trung tâm

+ Bản đồ quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc khu trung tâm

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và giao thông

+ Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file pdf, bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]