Đây là tài liệu vô cùng bổ ích cho việc lập dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Date published: 08.06.2018 | 16:38
Available in Ebook
Thẩm tra xây dựng
0 EP

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Định dạng tài liệu: File word (.doc)

(ht-nkn)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]