Đây là tài liệu vô cùng bổ ích cho việc thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Date published: 08.06.2018 | 16:42
Available in Ebook
Thẩm tra xây dựng
0 EP

Thông tư số 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Thông tư này quy định chi tiết về thầm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/215/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

(ht-nkn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]