0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Thông tư số 24/2016/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Định dạng tài liệu: file word (.đoc)

(ht-nkn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi