Đây là tài liệu vô cùng bổ ích cho việc quản lý dự án đầu tư xây dựng
Date published: 08.06.2018 | 16:44
Available in Ebook
Thẩm tra xây dựng
0 EP

Thông tư số 24/2016/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Định dạng tài liệu: file word (.đoc)

(ht-nkn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]