Tác giả: TS. KTS Lê Trọng Binh

Bài giảng gồm:

1: Xác định nhu cầu quản lý kiến trúc

2: Xác định đối tượng quản lý kiến trúc

3: Xác định loại quy chế quản lý kiến trúc

 (ht_lht)

Date published: 23.08.2014 | 14:38
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Bài giảng Phương pháp lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Tác giả: TS. KTS Lê Trọng Binh

Bài giảng gồm:

1: Xác định nhu cầu quản lý kiến trúc

2: Xác định đối tượng quản lý kiến trúc

3: Xác định loại quy chế quản lý kiến trúc

 (ht_lht)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]