0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Chỉ dẫn kỹ thuật nhà cao tầng

Tài liệu bao gồm 5 chương, với nội dung được thực hiện theo đúng yêu cầu của Nghị định 15/2013 của Thủ tướng chính phủ về chỉ dẫn kỹ thuật đối với các công trình xây dựng. Nội dung tóm tắt của các phần như sau:

+ Chương I:  Các yêu cầu chung

+ Chương II: Phần kiến trúc

+ Chương III: Phần kết cấu

+ Chương IV: Phần điện, điều hòa không khí – thông gió – thang máy – thang tải hàng

(nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi