0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình Đào tạo bồi dưỡng tư vấn giám sát khảo sát

Giáo trình gồm:

Chương 1: Khái quát chung

Chương 2: Nội dung và kỹ năng tư vấn giám sát, khảo sát xây dựng

 (ht_lht)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi