Tác giả: TS KTS. Lê Trọng Bình

Giáo trình gồm:

1: Tổ chức thi công theo phương pháp song song

2: Tổ chức thi công theo phương pháp tuần tự

3: Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền

4: Tổ chức thi công theo phương pháp hỗn hợp

 (ht_lht)

Date published: 25.09.2014 | 16:40
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Giáo trình Hướng dẫn tổ chức thi công xây dựng đường ô tô theo phương pháp dây chuyền

Tác giả: TS KTS. Lê Trọng Bình

Giáo trình gồm:

1: Tổ chức thi công theo phương pháp song song

2: Tổ chức thi công theo phương pháp tuần tự

3: Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền

4: Tổ chức thi công theo phương pháp hỗn hợp

 (ht_lht)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]