Tài liệu giới thiệu kỹ thuật thi công trong công tác đất, công tác gia cố nền móng, công tác xây, công tác bê tông và bê tông cốt thép, công tác lắp ghép, công tác hoàn thiện.
Date published: 14.03.2014 | 16:20
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Giáo trình Kỹ thuật thi công

Nhóm biên tập: Ths. Nguyễn Đức Chương, KS. Trần Quốc Kế, KS. NGuyễn Duy Trí

Bộ Xây Dựng

Nhà xuất bản Xây Dựng

 

Tài liệu giới thiệu kỹ thuật thi công trong công tác đất, công tác gia cố nền móng, công tác xây, công tác bê tông và bê tông cốt thép, công tác lắp ghép, công tác hoàn thiện.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]