0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình xây dựng cầu.

GT- Giáo trình xây dựng cầu.

Tác giả:
Giáo trình gồm các nội dung  sau: 

Chương 1: Mở đầu.

Chương 2: Công tác đo đạc định vị trong xây dụng cầu.

Chương 3: Công tác bê tông, cốt thép và ván khuân trong xây dựng cầu.

Chương 4: Xây dựng than mố trụ cầu.

Chương 5: Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép.

Chương 6: Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép

Chương 7: Những vấn đề chung về công tác tổ chức quản lí xây dựng cầu.

(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi