Tài liệu trình bày những kiến thức cơ bản về công tác đo đạc trong xây dựng như các hệ thống tọa độ được sử dụng trong thực tế, các bài toán liên quan đến tọa độ của các điểm, lưới khố
Date published: 07.10.2013 | 16:12
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
25 EP

Những kiến thức cơ bản về công tác đo đạc trong xây dựng

Trắc địa là một trong những công tác quan trọng của toàn bộ quá trình xây dựng công trình. Tài liệu trình bày những kiến thức cơ bản về công tác đo đạc trong xây dựng như các hệ thống tọa độ được sử dụng trong thực tế, các bài toán liên quan đến tọa độ của các điểm, lưới khống chế tọa độ trên các mặt bằng xây dựng, đo đạc, kiểm tra trên công trình xây dựng, quan trắc lún và chuyển dịch ngang công trình

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]