0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Quản lý dự án công trình xây dựng

Biên dịch: Trung tâm thông tin và tư vấn doanh nghiệp

Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý

Nhà xuất bản Lao động và Xã hội

 

Dự án công trình là cửa ngõ cho doanh nghiệp thi công hướng vào thị trường xây dựng, quản lý dự án công trình xây dựng là cơ sở cho sự quản lý doanh nghiệp. Thực hiện các nguyên tắc trong quản lý thi công là trách nhiệm giám đốc dự án có tính quyết định thành bại cho doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, góp phần phát huy tính tích cực trong quản lý cơ sở hạ tầng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khoa học quản lý để nâng cao chất lượng công trình, rút ngắn thời gian, hạ giá thành thành phẩm, tăng cường hiệu quả, có lợi cho việc nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên và trình độ quản lý thi công của doanh nghiệp.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi