Cuốn sách sẽ là hành trang, cuốn sổ tay quý giá đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát đặc biệt đối với những ai giữ vai trò là chỉ huy trưởng công trình.
Date published: 23.09.2014 | 17:31
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Sách Chỉ huy trưởng công trình

Tác giá: Viện nghiên cứu giáo dục và hợp tác quốc tế

Sách Chỉ huy trưởng công trình nội dung gồm 10 chương:

+ Chương1: Giới thiệu về luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng

+ Chương2: Chỉ huy trưởng công trường đối với việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình

+ Chương3: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

+ Chương4: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

+ Chương5: Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường xây dựng

+ Chương6: Quản lý chi phí xây dựng công trình

+ Chương7: Chỉ huy trưởng công trường với công tác huấn luyện an toàn lao động

+ Chương8: Chỉ huy trưởng công trường với công tác Quản lý an toàn lao động

+ Chương 9: Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

+ Chương 10: Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trường

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]