0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sách Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tác giá: Viện nghiên cứu giáo dục và hợp tác quốc tế

Sách Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nội dung gồm 8 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành

+ Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

+ Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

+ Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Chuyên đề 6: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

+ Chuyên đề 7: Quản lý toàn lao động, môi trường xây dựng và Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi