Sổ tay an toàn - vệ sinh lao động trong xây dựng bao gồm những hướng dẫn vắn tắt được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5301-91) về Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng. Hướng dẫn an toàn l
Date published: 26.09.2014 | 09:30
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Sổ tay an toàn - vệ sinh lao động trong xây dựng

Cục an toàn lao động

Bộ lao động và thương binh xã hội

Nhà xuất bản lao động -2007

Sổ tay an toàn - vệ sinh lao động trong xây dựng bao gồm những hướng dẫn vắn tắt được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5301-91) về Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng. Hướng dẫn an toàn lao động, vệ sinh trên công trường của tổ chức lao động quốc tế và các quy định khác của pháp luật.

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]