Sổ tay tư vấn giám sát đưa ra các nội dung, các cơ sở phục vụ cho việc tư vấn giám sát thi công trong các công tác thi công xây dựng đường ô tô như: công tác chuẩn bị mặt bằng, công tác xây dựng n
Date published: 19.08.2014 | 14:09
Available in Ebook
Quản lý - Thi công - Nghiệm thu
15 EP

Sổ tay tư vấn giám sát các công trình xây dựng đường ô tô

Viện khoa học công nghệ

Bộ giao thông vận tải

Sổ tay tư vấn giám sát đưa ra các nội dung, các cơ sở phục vụ cho việc tư vấn giám sát thi công trong các công tác thi công xây dựng đường ô tô như: công tác chuẩn bị mặt bằng, công tác xây dựng nền đường, các công trình thoát nước, móng đường, mặt đường và kiểm tra đánh giá chất lượng xây dựng đường ô tô.

(ht-ttđ)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]