Quyết định 759/QĐ-UBND Phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh
0 EP
QCVN 47:2012/BTNMT Về quan trắc thủy văn
0 EP
QCVN 04-04:2012/BNNPTNT Công trình thủy lợi - khoan nổ mìn đào đá - yêu cầu kỹ thuật
0 EP
TCVN 8302:2009 Quy hoach phát triển thủy lợi – quy định chủ yếu về thiết kế
0 EP
TCVN 8301:2009 công trình thủy lợi –Máy đóng mở kiểu Vít - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu.
0 EP
TCVN 8300:2009 công trình thủy lợi –Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao
0 EP
TCVN 8299:2009 công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép
0 EP
TCVN 8297:2009 công trình thủy lợi – đập đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
0 EP
TCVN 8304:2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
0 EP
TCVN 8298:2009 Công trình thủy lợi– Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
0 EP
TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - quy trình tưới nhỏ giọt
0 EP
TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - phương pháp xác định hệ số tưới lúa
0 EP
TCVN 8639:2011 Công trình thủy lợi – máy bơm nước – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm
0 EP
TCVN 9170:2012 Hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa
0 EP
TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
0 EP
TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
0 EP
TCVN 9163:2012 Công trình thủy lợi - bản vẽ cơ điện - yêu câu về nội dung
0 EP
TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi - đường thi công - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 9161:2012 Công trình thủy lợi - khoan nổ mìn đào đá - phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu thiết kế - dẫn dòng trong xây dựng
0 EP
TCVN 9159:2012 Công trình thủy lợi - khớp nối biến dạng - yêu cầu thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9158:2012 Công trình thủy lợi - công trình tháo nước - phương pháp tính toán khí thực
0 EP
TCVN 9157:2012 Công trình thủy lợi - giếng giảm áp - yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu
0 EP
TCVN 9156:2012 Công trình thủy lợi - phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn
0 EP
TCVN 9155:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]