TCVN 9152:2012 Công trình thủy lợi - quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi
0 EP
TCVN 9150:2012 Công trình thủy lợi - cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 9144:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu thiết kế âu tàu
0 EP
TCVN 9143:2012 Công trình thủy lợi - tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá
0 EP
TCVN 9137:2012 Công trình thuỷ lợi - thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép
0 EP
TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8734:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá
0 EP
TCVN 8733:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng
0 EP
TCVN 8732:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ và định nghĩa
0 EP
TCVN 8731:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường
0 EP
TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường
0 EP
TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường
0 EP
TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường
0 EP
TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8725:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi -  phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng
0 EP
TCVN 8724:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8722:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8721:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8720:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]