Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế nền các công trình thủy công (công trình thủy lợi thủy điện, kè sông, kè biển). Khi thiết kế nền các công trình thủy công, ngoài tiêu chuẩn này, cần áp dụng các
Date published: 23.05.2014 | 10:52
Available in Ebook

TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi - nền các công trình thủy công - yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế nền các công trình thủy công (công trình thủy lợi thủy điện, kè sông, kè biển).

 

Khi thiết kế nền các công trình thủy công, ngoài tiêu chuẩn này, cần áp dụng các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]