Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các loại đất: đất sét, đất bụi và đất cát pha sét, đất sạn sỏi có chứa hơn 15% khối lượng vật liệu
Date published: 27.05.2014 | 11:39
Available in Ebook
Thủy lợi
0 EP

TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho các loại đất: đất sét, đất bụi và đất cát pha sét, đất sạn sỏi có chứa hơn 15% khối lượng vật liệu hạt bụi và hạt sét, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho đất cuội dăm và đất hòn tảng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]