Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của quy trình thi công, phương pháp kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công các giếng khoan làm giảm áp lực nước dưới đất.
Date published: 01.06.2014 | 05:55
Available in Ebook
Thủy lợi
0 EP

TCVN 9157:2012 Công trình thủy lợi - giếng giảm áp - yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của quy trình thi công, phương pháp kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công các giếng khoan làm giảm áp lực nước dưới đất.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]