0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh trong các hệ thống tưới tiêu.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: