0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - quy trình tưới nhỏ giọt

Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và yêu cầu kỹ thuật tưới nhỏ giọt.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: