Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và yêu cầu kỹ thuật tưới nhỏ giọt.
Date published: 07.07.2014 | 12:02
Available in Ebook
Thủy lợi
0 EP

TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - quy trình tưới nhỏ giọt

Tiêu chuẩn này quy định chọn hệ thống tưới nhỏ giọt và yêu cầu kỹ thuật tưới nhỏ giọt.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]