0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCVN 9170:2012 Hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán chế độ tưới cho cây trồng cạn phù hợp với kỹ thuật tưới phun mưa và yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: