Câu hỏi và đáp án Kiểm định cầu
20 EP
Kinh nghiệm thiết kế hạ tầng xanh tại một số nước trên thế giới
30 EP
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai
15 EP
Ứng dụng Arc Engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
15 EP
Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thong số hình thái - thủy văn trên lưu vực sông Cả
15 EP
Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi cây cà phê vối (Robusta) ở Đức Trọng, Lâm Đồng
15 EP
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai
15 EP
Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai
15 EP
Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đăk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS
15 EP
Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Đăk Bla
15 EP
Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005- 2010
15 EP
Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000- 2010
15 EP
Ứng dụng GIS phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia Lai
15 EP
Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh Kon Tum
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài
15 EP
Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô Hà Nội
15 EP
Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống Áp dụng thí điểm sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
15 EP
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
15 EP
Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt
15 EP
Bài giảng thiết kế đường và giao thông đô thị
15 EP
Kỹ thuật lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng
25 EP
Các vấn đề liên quan đến tính toán công trình trên nền đá
25 EP
Trang 1/5
1
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]