Thiết kế giao thông, bài giảng, bài giảng giao thông, bài giảng thiết kế đường và giao thông đô thị, thiết kế đường, Thiết kế nút giao thông, Giao thông đô thị và mạng lưới đường phố, Thiết k
Date published: 26.03.2015 | 11:52
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Bài giảng thiết kế đường và giao thông đô thị

Tài liệu bao gồm 6 chương:

- Chương I: Giao thông đô thị và mạng lưới đường phố

- Chương II: Thiết kế mặt cắt ngang, bình đồ và trắc dọc đường phố

- Chương III: Thiết kế quy hoạch thoát nước và quy hoạch mặt đứng đường phố

- Chương IV: Thiết kế nút giao thông

- Chương V: Thiết kế tổ chức giao thông và an toàn giao thông

- Chương VI: Công trình kỹ thuật phục vụ giao thông đô thị

Định dạng tài liệu/ số trang: (PDF/124 trang)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]