Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo
15 EP
Báo cáo đầu tư dự án xây dựng khu công vụ
15 EP
Báo cáo thực tập nghề nghiệp xây dựng
15 EP
Các sự cố thường gặp trong thi công cọc khoan nhồi, tường vây, cọc barrette
25 EP
Báo cáo thực tập Trắc địa
15 EP
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính kết cấu sàn tầng 4 trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng
15 EP
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính khung truc trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng
15 EP
Bài giảng địa chất công trình và môi trường
15 EP
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị
15 EP
Đề án đề xuất và tổ chức lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Đê La Thành
25 EP
Xử lý nước thải sinh hoạt
15 EP
Đề tài nghiên cứu cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
25 EP
Tính toán và so sánh cọc chịu tải trọng ngang bằng các phương pháp khác nhau
25 EP
Đánh giá tác động và đề xuất phương án giảm thiểu tác động môi trường tuyến buýt số 32 Giáp Bát - Nhổn
15 EP
Đánh giá chất lượng móng
15 EP
Cải thiện chất lượng vận chuyền hành khách công cộng trên tuyến buýt số 33 bến xe Mỹ Đình - Công viên nước
15 EP
Biện pháp thi công từ móng đến hoàn thiện nhà dân dụng
15 EP
Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Ninh Bình
15 EP
Bài tập lớn thông gió
15 EP
Bài tập chuyên đề Cầu treo
5 EP
Thực hiện mô hình 3R ở Việt Nam
0 EP
Nghiên cứu tổ chức trạm dừng và nhà chờ cho xe buýt nhằm mục tiêu phát triển giao thông công cộng tại TP Hồ Chí Minh
15 EP
Tiểu luận Xói mòn bề mặt và tích tụ đất đá
15 EP
Tiểu luận Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng giao thông bền vững ở Việt Nam
15 EP
Phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đất
15 EP
Trang 2/5
2
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]