Tiểu luận đưa ra sự cần thiết của việc tổ chức giao thông dành cho người đi bộ qua đường. Nghiên cứa các hình thức tổ chức giao thông bộ hành và đưa ra thực trạng giao thông bộ hành cho người đ
Date published: 26.11.2013 | 16:28
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Tiểu luận: Giải pháp tổ chức giao thông dành cho người đi bộ qua đường trong thành phố Hà Nội

Tiểu luận đưa ra sự cần thiết của việc tổ chức giao thông dành cho người đi bộ qua đường. Nghiên cứa các hình thức tổ chức giao thông bộ hành và đưa ra thực trạng giao thông bộ hành cho người đi bộ tại Hà Nội. Từ đó phân tích hiệu quả trong việc xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ hay xây hầm bộ hành.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]