0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Tiểu luận: Kinh tế đô thị và vùng- Đề tài: Đất và quyền sử dụng đất

Tiểu luận đưa ra các cơ sở lý luận chung về: Vai trò của đất đai trong đời sống và sản xuất xã hội, các đặc điểm của đất nông nghiệp và đất ở,  vai trò và những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nước ta nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Từ đó đưa ra nguyên nhân và các giải pháp cho việc cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi